Veldsla automatisering

Product omschrijving

Koppert Machines heeft een systeem ontwikkeld om volledig geautomatiseerd te zaaien en te oogsten . De kas moet zo gebouwd zijn, dat het mogelijk is om een railsysteem te bevestigen aan de kaspoten op een hoogte van 3 m. Over deze rails rijden de zgn. overgewaswagens door de hele kas. Er zijn 3 overgewaswagens: één voor de zaaimachine, één voor de oogst-/bosmachine en één voor de shuttle. Shuttle zorgt voor aan- en afvoer van (leeg/vol) fust. Een moederwagen verplaatst de overgewas-wagens over het betonpad naar de volgende kap. Bediening van moederwagen is handmatig. Moederwagen wordt elektrisch gevoed met 380 volt voedingsspanning.

De bos/oogstrobot is een volledig geprogrammeerde machine, die kapbreed kan oogsten. De bosrobot zweeft boven de grond, zodat de grond luchtig blijft en minder ziektedruk ontstaat. Voor procescontrole wordt bosrobot door 1 persoon bemand. Door het robotiseren van het bosproces kan een hoger rendement gerealiseerd worden. De overgewaswagen zal in zijn werkgang de snelheid van het zaai- of oogstproces aannemen. De snelheid van de overgewaswagen wordt geregeld door links en rechts aandrijfmotoren, met gelijkloopregeling. De overgewaswagen is volledig selfsupporting. Een accupakket zorgt voor de elektriciteitsvoorziening van zowel de overgewaswagen als voor de oogst- en zaaimachine. De gehele besturing wordt elektronisch gecontroleerd. Bediening en controle van de overgewaswagen wordt uitgevoerd door 1 persoon. Deze persoon heeft een eigen plaats op de overgewaswagen. Diverse mogelijkheden kunnen besproken worden met onze vertegenwoordigers.

Specificaties

Klant specifiek op maat gemaakt
Diverse uitvoeringen en modellen.